RU
LV

Skype
 
       
  Vīzas
Bezvīzu režīms
Krievija
Baltkrievija
Ukraina

Eiropa
Āzija un Vidusāzija
Citi

Apdrošināšana

Ekstremālas situācijas

LR konsulāti ārvalstīs

Speciālo piedāvājumu saņemšana uz e-pastu!


 
                  Konsula palīdzība ekstremālās situācijās

 

Pagaidu braukšanas dokumenta noformēšana.
Materiālā palīdzība.
Palīdzība smagas slimības vai negadījuma gadījumā.
Palīdzība nāves gadījumā.


Atvieglot daudzu problemātisku situāciju risināšanu ārzemēs var iegādājoties apdrošināšanu pirms došanās uz ārzemēm:

  • ieteicams ir apdrošināt dzīvību, veselību un mantu,
  • noskaidrot tuvāko LR konsulāta atrašanās vietu,
  • uztaisīt pases kopiju, vai jebkura cita dokumenta kopiju kas apliecina personību.
Braucot uz valsti kurā nav LR konsulārā pārstāvniecība atstājiet šeit saviem draugiem, radiniekiem pases kopiju un dažas fotogrāfijas (kas pases nozaudēšanas gadījumā ļaus te Latvijā nokārtot atgriešanos Latvijā).

Tas ļauj gūt ekstremālās situācijās ātrāku un efektīgāku palīdzību, kā arī ļauj samazināt vai vispār izbēgt no materiālā un morālā zaudējuma.

Visi izdevumi cietušajam, kas ir saistīti ar medicīniskās palīdzības izdevumiem vai viņa transportēšanai uzņemas pats cietušais vai viņa tuvinieki. Tāpēc ir svarīgi pirms došanās uz ārzemēm apdrošināties pret slimībām, nelaimes gadījumiem un nāves. Ja persona ir apdrošināta, tad visus izdevumus ekstremālas situācijas gadījumā uzņemas apdrošināšanas kompānija, atkarīgi no tā kāda veida apdrošināšanas polise Jums ir.

 

Pagaidu pases noformēšana


Latvijas iedzīvotāji, kas ārvalstīs ir pazaudējuši pasi vai viņiem to ir nozagtuši vai ja kaut kādā jebkurā citā veidā šī pase ārvalstīs ir kļuvusi nederīga, tad ir jāgriežās LR konsulātā valstī kurā atrodaties, lai noformētu pagaidu pasi, lai varētu atgriesties Latvijā. Šis dokuments apliecina LR pilsoņa, pastāvīgā iedzīvotāja personību, kas ļauj atgriezties LR, un šķērsot LR robežu vienu reizi.


Lai dabūtu atgriešanās apliecību LR, Latvijas pārstāvniecībai ir nepieciešams:

  • aizpildīt anketu, kurā persona, kas ir nozaudējusi pasi norāda ziņas par sevi, par to ka dzīvo LR, par radiniekiem, par nozaudēto pasi u.c.
  • uzrādīt izziņu no policijas ka pase ir pazaudēta vai nozagta.
  • 2 foto, 3x4 formāta
  • nomaksāt konsulāta pakalpojumu - 10 Ls (bērniem līdz 16 gadiem - 5 Ls).
Pēc visas šīs informācijas saņemšanas konsulāta darbinieks sazināsies ar migrācijas un pilsonības dienestu Latvijā, lai noskaidrotu vai drīkst izsniegt pagaidu pasi dotajai personai. Pagaidu pase tiek izsniegta pēc tam kad ir saņemta pozitīva atbilde no Latvijas. Pēc Latvijas robežas šķērsošanas pagaidu pase ir jāiesniedz tā rajona migrācijas un pilsonības dienestā kurā persona ir pierakstīta, lai varētu sākt kārtot jauno pasi.

 

Materiālā palīdzība


Latvijas ifiziskajai personai, kas ir palicis ārvalstīs bez finansiālajiem līdzekļiem: ir iespējams griezties pēc palīdzības Latvijas pārstāvniecībā ārzemēs. Ar šīs pārstāvniecības palīdzību var sazināties ar radiem, draugiem Latvijā, lai tie pārskaitītu nepieciešamo naudas summu ārvalstu ministrijas konsulāta departamentā/ Rīga, Elizabetes iela 57, tel: 7016364. Pēc apstiprinājuma no Latvijas konsulāta departamenta, ka nauda ir ieskaitīta, Latvijas pārstāvis ārvalstīs izsniegs ekvivalentu summu personai, kas ir palikusi bes finansiālajiem līdzekļiem. Naudu ir iespējams pārskaitīt gan brīvdienās, gan svētku dienās, sazinoties pa mob.tālruni 9287398 ar dežūrējošo konsulāta departamenta darbinieku.

 

Palīdzības sniegšana smagas slimības vai nelaimes gadījuma gadījumā


Ja ar Jums vai Jūsu radinieku ārzemēs ir atgadījies nelaimes gadījums, sazinieties ar vietējo policiju un LR pārstāvniecību ārvalstīs. Gadījumā ja Jūs atrodaties valstī kurā nav Latvijas pārstāvniecības, tad zvaniet pa tel: 9287398 dežūrējošajam ārvalstu Ministrijas konsulātam.

 

Palidzības sniegšana nāves gadījumā


Ja Jūs atrodaties ārvalstīs kopā ar radiem, draugiem un kāds no viņiem ir gājis bojā, nekavējoties informējiet par to vietējo policiju un Latvijas pārstāvniecību šinī vai blakus valstī.
Gadījumā ja Jūs atrodaties valstī kurā nav Latvijas pārstāvniecības, tad zvaniet dežūrējošajam ārvalstu Ministrijas konsulātam pa tel: 9287398.

Informācija ir ņemta no Latvijas Ārlietu Ministrijas mājas lapas

 

 SIA "Poētika"
Arhitektu iela 1 - 102,Rīga, LV-1050
Darba laiks: P.O.T.C.P.: 09.00 - 18.30, Sestdienā: 10.00-15.00
tālr. +371 67221619, +371 26069787 (Tele 2), +371 29469391 (BITE)
e-mail: poetika@poetika.lv
Skype:  incoming_poetika   poetikalidija